Ekologicznie znaczy zdrowo

Bardzo niewielu rolników kupuje dobry sprz?t oraz doskona?ej jako?ci ?rodki ochrony ro?lin. Pragn?c zaoszcz?dzi? decyduj? si? na niedrogie produkty, co z kolei sprawia, ?e ich uprawa papryki nie przynosi znacznych dochodów. Nie ma co ukrywa?, i? w obecnych czasach konsumenci zwracaj? du?? uwag? na jako??. Wol? kupowa? o wiele dro?sze warzywa z upraw ekologicznych. Nawet [...]

Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , , ,